SIA BK NAMS

registracijas numurs 40103518537

Iss pazinojums

Organizacija ir registreta ar nosaukumu SIA BK NAMS. Registracijas numurs 40103518537. Juridiska adrese 1010, Rīga, Pulkveža Brieža iela 4 - 2. SEPA - LV40ZZZ40103518537. Registracijas datums uznemumu - 2012-03-02. Datums uznemuma likvidacija -

Ja esat sis organizacijas parstavis, varat ievietot papildu informaciju:

Pakalpojums ir bez maksas!

  • Par mums (lidz 2000 rakstzimem)
  • Precu un pakalpojumu apraksts (Lidz 1000 rakstzimem)
  • Talruni
  • Pasts
  • Faktiska adrese
  • Vietne
  • Bankas rekviziti
  • Galvenie klienti / partneri (lidz 500 rakstzimem)
  • Uznemuma logotips

QR Code: SIA BK NAMS atsauksmes, registracijas numurs 40103518537

Cienijamie apmekletaji! Ja jus velaties, lai saglabatu saiti, vai ari atvert lapu mobilaja talruni, Jus varat izmantot QR Code


Pamatdati

Registrets nosaukums

SIA BK NAMS

Uznemejdarbibas forma

SIA

Registracijas numurs

40103518537

SEPA

LV40ZZZ40103518537

regtype

K

Registrs

Komercreģistrs

type

SIA

Registrs, datums

2012-03-02

Statuss

Juridiska adrese

Juridiska adrese

Rīga, Pulkveža Brieža iela 4 - 2

Indekss

1010

Addressid

118206711

City

100003003

atvk

10000

Buvuznemumu saraksts

Aktuala kvalifikacijas klase

4. klase

Aktualas kvalifikacijas klases pieskirsanas datums

09.10.2018

Registra numurs

9601-R

Registrets

02.04.2012

Aktualais statuss

Aktīvs

Darbibas sferas

Ēku būvdarbu vadīšana

Informacija par buvkomersanta darbibu un videjo buvnieciba nodarbinato skaitu

2013

Kalendarais gads par kuru sniegti dati

2013

Datu iesniegsanas datums

14.03.2014

Kopejais sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

247860

Kopejais sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

247860

Pasu spekiem sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

218415

Pasu spekiem sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

218415

Buvdarbos nodarbinato skaits Latvija

13

Kopa buvnieciba nodarbinato skaits

13

2014

Kalendarais gads par kuru sniegti dati

2014

Datu iesniegsanas datums

26.03.2015

Kopejais sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

372357

Kopejais sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

372357

Pasu spekiem sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

372357

Pasu spekiem sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

372357

Buvdarbos nodarbinato skaits Latvija

12

Kopa buvnieciba nodarbinato skaits

12

2012

Kalendarais gads par kuru sniegti dati

2012

Kopejais sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

131229

Pasu spekiem sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

131229

Kopa buvnieciba nodarbinato skaits

9

2015

Kalendarais gads par kuru sniegti dati

2015

Datu iesniegsanas datums

04.04.2016

Kopejais sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

188732

Kopejais sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

188732

Pasu spekiem sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

188732

Pasu spekiem sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

188732

Buvdarbos nodarbinato skaits Latvija

15

Kopa buvnieciba nodarbinato skaits

15

2016

Kalendarais gads par kuru sniegti dati

2016

Datu iesniegsanas datums

23.03.2017

Kopejais sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

149077

Kopejais sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

149077

Pasu spekiem sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

149077

Pasu spekiem sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

149077

Buvdarbos nodarbinato skaits Latvija

11

Kopa buvnieciba nodarbinato skaits

11

2017

Kalendarais gads par kuru sniegti dati

2017

Datu iesniegsanas datums

20.02.2018

Kopejais sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

256117

Kopejais sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

256117

Pasu spekiem sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

256117

Pasu spekiem sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

256117

Buvdarbos nodarbinato skaits Latvija

12

Kopa buvnieciba nodarbinato skaits

12

Sertificeto buvspecialistu nodarbinatibas vesture

Pēteris Ērglis

Buvkomersanta registracijas numurs registra

9601-R

Buvspecialista vards

Pēteris

Buvspecialista uzvards

Ērglis

Buvspecialista sertifikata numurs

20-3524

Datums, no kura ir nodarbinats

22.03.2012

Datums, lidz kuram ir nodarbinats

16.10.2018

Pēteris Ērglis

Buvkomersanta registracijas numurs registra

9601-R

Buvspecialista vards

Pēteris

Buvspecialista uzvards

Ērglis

Buvspecialista sertifikata numurs

4-03953

Buvspecialista darbibas sferas numurs

18-20-01588

Datums, no kura ir nodarbinats

22.03.2012

Pēteris Ērglis

Buvkomersanta registracijas numurs registra

9601-R

Buvspecialista vards

Pēteris

Buvspecialista uzvards

Ērglis

Buvspecialista sertifikata numurs

5-02771

Buvspecialista darbibas sferas numurs

34-20-00937

Datums, no kura ir nodarbinats

22.03.2012

Datums, lidz kuram ir nodarbinats

17.10.2018

Uzņēmuma Vakances SIA BK NAMS

Ja esat uzņēmuma pārstāvis, varat ievietot darbavietas pilnīgi bez maksas.

SIA BK NAMS atsauksmes


Uznemuma videjais novertejums: vērtējums SIA BK NAMS