Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Storm 5

registracijas numurs 40103426251

Iss pazinojums

Organizacija ir registreta ar nosaukumu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Storm 5. Registracijas numurs 40103426251. Juridiska adrese 5070, Lielvārdes nov., Lielvārde, Vīksnu iela 1. SEPA - LV26ZZZ40103426251. Registracijas datums uznemumu - 2011-06-09. Datums uznemuma likvidacija -

Ja esat sis organizacijas parstavis, varat ievietot papildu informaciju:

Pakalpojums ir bez maksas!

  • Par mums (lidz 2000 rakstzimem)
  • Precu un pakalpojumu apraksts (Lidz 1000 rakstzimem)
  • Talruni
  • Pasts
  • Faktiska adrese
  • Vietne
  • Bankas rekviziti
  • Galvenie klienti / partneri (lidz 500 rakstzimem)
  • Uznemuma logotips

QR Code: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Storm 5 atsauksmes, registracijas numurs 40103426251

Cienijamie apmekletaji! Ja jus velaties, lai saglabatu saiti, vai ari atvert lapu mobilaja talruni, Jus varat izmantot QR Code


Pamatdati

Registrets nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Storm 5

Uznemejdarbibas forma

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Registracijas numurs

40103426251

SEPA

LV26ZZZ40103426251

regtype

K

Registrs

Komercreģistrs

type

SIA

Registrs, datums

2011-06-09

Statuss

Juridiska adrese

Juridiska adrese

Lielvārdes nov., Lielvārde, Vīksnu iela 1

Indekss

5070

Addressid

105196202

Region

100015436

City

100003501

atvk

741413

Buvuznemumu saraksts

Aktuala kvalifikacijas klase

5. klase

Aktualas kvalifikacijas klases pieskirsanas datums

22.08.2017

Registra numurs

11773

Registrets

20.08.2014

Aktualais statuss

Aktīvs

Kontaktu talrunis

29277399

Kontaktu e-pasta adrese

raimons.karans@inbox.lv

Darbibas sferas

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība

Informacija par buvkomersanta darbibu un videjo buvnieciba nodarbinato skaitu

2018

Kalendarais gads par kuru sniegti dati

2018

Datu iesniegsanas datums

30.04.2019

Kopejais sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

82160

Kopejais sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

82160

Pasu spekiem sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

5933

Pasu spekiem sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

5933

Buvdarbos nodarbinato skaits Latvija

3

Kopa buvnieciba nodarbinato skaits

3

2014

Kalendarais gads par kuru sniegti dati

2014

Datu iesniegsanas datums

22.04.2015

Kopejais sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

63009

Kopejais sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

63009

Pasu spekiem sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

47586

Pasu spekiem sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

47586

Buvdarbos nodarbinato skaits Latvija

4

Kopa buvnieciba nodarbinato skaits

4

2015

Kalendarais gads par kuru sniegti dati

2015

Datu iesniegsanas datums

26.04.2016

2016

Kalendarais gads par kuru sniegti dati

2016

Datu iesniegsanas datums

16.02.2017

Buvdarbos nodarbinato skaits Latvija

5

Kopa buvnieciba nodarbinato skaits

5

2017

Kalendarais gads par kuru sniegti dati

2017

Datu iesniegsanas datums

08.05.2018

Kopejais sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

26337

Kopejais sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

26337

Pasu spekiem sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

26337

Pasu spekiem sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

26337

Buvdarbos nodarbinato skaits Latvija

4

Kopa buvnieciba nodarbinato skaits

4

Sertificeto buvspecialistu nodarbinatibas vesture

Modris Rinka

Buvkomersanta registracijas numurs registra

11773

Buvspecialista vards

Modris

Buvspecialista uzvards

Rinka

Buvspecialista sertifikata numurs

50-2660

Datums, no kura ir nodarbinats

20.08.2014

Datums, lidz kuram ir nodarbinats

29.10.2015

Modris Rinka

Buvkomersanta registracijas numurs registra

11773

Buvspecialista vards

Modris

Buvspecialista uzvards

Rinka

Buvspecialista sertifikata numurs

4-00921

Buvspecialista darbibas sferas numurs

23-50-00435

Datums, no kura ir nodarbinats

20.08.2014

Modris Rinka

Buvkomersanta registracijas numurs registra

11773

Buvspecialista vards

Modris

Buvspecialista uzvards

Rinka

Buvspecialista sertifikata numurs

4-00921

Buvspecialista darbibas sferas numurs

23-50-00132

Datums, no kura ir nodarbinats

20.08.2014

Datums, lidz kuram ir nodarbinats

27.07.2016

Modris Rinka

Buvkomersanta registracijas numurs registra

11773

Buvspecialista vards

Modris

Buvspecialista uzvards

Rinka

Buvspecialista sertifikata numurs

5-00734

Buvspecialista darbibas sferas numurs

39-50-00088

Datums, no kura ir nodarbinats

20.08.2014

Datums, lidz kuram ir nodarbinats

27.07.2016

Modris Rinka

Buvkomersanta registracijas numurs registra

11773

Buvspecialista vards

Modris

Buvspecialista uzvards

Rinka

Buvspecialista sertifikata numurs

5-00734

Buvspecialista darbibas sferas numurs

39-50-00258

Datums, no kura ir nodarbinats

20.08.2014

Uzņēmuma Vakances Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Storm 5

Ja esat uzņēmuma pārstāvis, varat ievietot darbavietas pilnīgi bez maksas.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Storm 5 atsauksmes


Uznemuma videjais novertejums: vērtējums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Storm 5