SIA LBNI

registracijas numurs 40103739668

Iss pazinojums

Organizacija ir registreta ar nosaukumu SIA LBNI. Registracijas numurs 40103739668. Juridiska adrese 1039, Rīga, Raunas iela 46 - 11. SEPA - LV47ZZZ40103739668. Registracijas datums uznemumu - 2013-12-10. Datums uznemuma likvidacija -

Ja esat sis organizacijas parstavis, varat ievietot papildu informaciju:

Pakalpojums ir bez maksas!

  • Par mums (lidz 2000 rakstzimem)
  • Precu un pakalpojumu apraksts (Lidz 1000 rakstzimem)
  • Talruni
  • Pasts
  • Faktiska adrese
  • Vietne
  • Bankas rekviziti
  • Galvenie klienti / partneri (lidz 500 rakstzimem)
  • Uznemuma logotips

QR Code: SIA LBNI atsauksmes, registracijas numurs 40103739668

Cienijamie apmekletaji! Ja jus velaties, lai saglabatu saiti, vai ari atvert lapu mobilaja talruni, Jus varat izmantot QR Code


Pamatdati

Registrets nosaukums

SIA LBNI

Uznemejdarbibas forma

SIA

Registracijas numurs

40103739668

SEPA

LV47ZZZ40103739668

regtype

K

Registrs

Komercreģistrs

type

SIA

Registrs, datums

2013-12-10

Statuss

Juridiska adrese

Juridiska adrese

Rīga, Raunas iela 46 - 11

Indekss

1039

Addressid

113517744

City

100003003

atvk

10000

Buvuznemumu saraksts

Aktuala kvalifikacijas klase

Registra numurs

11256

Registrets

13.01.2014

Aktualais statuss

Izslēgts

Kontaktu talrunis

27566234

Kontaktu e-pasta adrese

buzraudziba@gmail.com

Informacija par buvkomersanta darbibu un videjo buvnieciba nodarbinato skaitu

2014

Kalendarais gads par kuru sniegti dati

2014

Datu iesniegsanas datums

05.05.2015

Kopejais sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

32593

Kopejais sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

32593

Pasu spekiem sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

32593

Pasu spekiem sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

32593

Buvdarbos nodarbinato skaits Latvija

3

Kopa buvnieciba nodarbinato skaits

3

2015

Kalendarais gads par kuru sniegti dati

2015

Datu iesniegsanas datums

02.05.2016

Kopejais sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

48546

Kopejais sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

48546

Pasu spekiem sniegto buvdarbu apjoms Latvija (EUR)

48546

Pasu spekiem sniegto arhitekturas vai buvniecibas pakalpojumu apjoms (EUR)

48546

Buvdarbos nodarbinato skaits Latvija

2

Kopa buvnieciba nodarbinato skaits

2

Sertificeto buvspecialistu nodarbinatibas vesture

Nilss Želubovskis

Buvkomersanta registracijas numurs registra

11256

Buvspecialista vards

Nilss

Buvspecialista uzvards

Želubovskis

Buvspecialista sertifikata numurs

50-3832

Datums, no kura ir nodarbinats

08.01.2014

Datums, lidz kuram ir nodarbinats

24.02.2016

Mareks Lizdiņš

Buvkomersanta registracijas numurs registra

11256

Buvspecialista vards

Mareks

Buvspecialista uzvards

Lizdiņš

Buvspecialista sertifikata numurs

50-2102

Datums, no kura ir nodarbinats

24.05.2016

Datums, lidz kuram ir nodarbinats

12.07.2017

Uzņēmuma Vakances SIA LBNI

Ja esat uzņēmuma pārstāvis, varat ievietot darbavietas pilnīgi bez maksas.

SIA LBNI atsauksmes


Uznemuma videjais novertejums: vērtējums SIA LBNI