1992-04-25

Reģistrācijas numurs
Statuss
Reģistrēts nosaukums
Juridiskā adrese

Ludzas rajons, Salnavas pagasts, Salnava

Kokneses nov., Kokneses pag., Vaidelotes

Madonas nov., Liezēres pag., Kalnieši-Avotiņi

Jaunjelgavas nov., Jaunjelgavas pag., Lipsēni

Madonas nov., Barkavas pag., Darkeviči

Liepāja, Palmu iela 6-7

Aizkraukles rajons, Mazzalves pagasts, Iesalnieki

Madonas rajons, Ļaudonas pagasts, Ciemati

Tukums, Meža iela 4-39

Rīga, Jasmuižas iela 7-2

Pļaviņu nov., Klintaines pag., Lejas Āriņi

Tukuma nov., Slampes pag., Lāči

Bauska, a/k 193

Preiļu rajons, Aglonas pagasts, Aglona

Jaunjelgavas nov., Sunākstes pag., Salas

Jaunjelgavas nov., Jaunjelgavas pag., Apsēni

1