SIA reģistrācija komercreģistrā

 1. Kopsavilkums
 2. Pārbaudi nosaukumu
 3. Lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums
 4. Statūti
 5. Pamatkapitāls
 6. Dalībnieku reģistra nodalījums
 7. Pārbaudi adresi
 8. Aizpildi reģistrācijas veidlapu
 9. Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statuss
 10. Apliecini parakstu
 11. Apmaksā nodevas
 12. Iesniedz dokumentus
 13. Reģistrē VID PVN maksātāju reģistrā

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa KR4 (jāapliecina paraksti)
 • Lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums
 • Statūti
 • Bankas izziņa vai cits dokuments par pamatkapitāla apmaksu (ja pamatkapitāls apmaksāts naudā)
 • Atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību (ja pamatkapitāls apmaksāts ar mantisko ieguldījumu)
 • Dalībnieku reģistra nodalījums (jāapliecina paraksti)
 • Katra padomes locekļa piekrišana ieņemt amatu (ja izveidota padome)
 • Katra valdes locekļa piekrišana ieņemt amatu, ja piekrišana nav ietverta pieteikuma veidlapas KR4 12. punktā (jāapliecina paraksti)
 • Valdes paziņojums par juridisko adresi
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (nav jāsniedz, ja īpašnieks ir viens no pieteikuma parakstītājiem)
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī"